Communicatieadviseur

Communicatieadviseur

Met kracht en tact

strategische communicatie | interne en externe communicatie | communicatie bij verandering  | projectcommunicatie | omgevingscommunicatie | bewonerscommunicatie

Mathilde Lubbers werkt als allround senior communicatieadviseur: aan een project of op interimbasis. Van een heldere strategie tot en met de inzet van effectieve, creatieve middelen, activiteiten en interventies. Ze is vertrouwd met de wereld van overheid, woningcorporaties, bedrijven, onderwijs, zorg en welzijn.

Mathilde is een stevige gesprekspartner voor directie en management. Waar nodig schuwt ze niet te zeggen waar het op staat. Ze maakt verbinding, heeft inlevingsvermogen en tact. Als ervaren adviseur heeft ze snel in de gaten waar het écht om gaat, wat er nodig is en hoe je dat voor elkaar krijgt.

vragen van opdrachtgevers

Hoe profileren wij onze organisatie? Wat is ons verhaal? Onze belofte aan onze doelgroepen en belangenhouders?

Hoe zetten wij strategische communicatie in om onze ambities te realiseren?

Kun jij tijdelijk de leiding van ons communicatieteam op je nemen?

Hoe brengen we onze afdeling Communicatie van uitvoerend naar strategisch en tactisch niveau?

Wij hebben een complex project dat moet staan als een huis. Dat iedereen moet kennen en waarvoor we iedereen enthousiast willen krijgen.

Hoe maken wij het effect van ons werk zichtbaar aan de buitenwereld? Hoe zorgen we ervoor dat klanten en belangenhouders onze meerwaarde ervaren, zich aan ons verbinden en voor óns kiezen?

Bij ons communiceert vooral het team Communicatie. Hoe krijgen we het voor elkaar dat onze héle organisatie communicatiever wordt?

Heeft u een communicatievraag? Neem contact op! Ik denk graag mee in een oriënterend gesprek!

 

Referentie

"

Erika Hulst Belle
Omgevingsdienst Groningen

Mathilde is ervaren, betrokken en creatief. Een zeer vriendelijke en prettige professional om mee te werken.

"