Pilot- en omgevingscommunicatie

Opdrachtgever woningcorporatie Wold & Waard

Wold & Waard realiseert de komende jaren 1.000 Nul-Op-de-Meter-woningen (NOM): 700 renovatie en 300 nieuwbouw. Wat een gave ambitie! En wát een uitdaging. Zeker qua communicatie:

Hoe zetten we dit in de markt? Hoe introduceren we het in onze omgeving: huurders, belanghebbenden en collega’s? Hoe informeren, motiveren, enthousiasmeren en ook hoe werven we huurders? Wat zijn manieren om ze te betrekken? Hoe en waar vinden we huurders die ambassadeur willen zijn voor dit project?

Om te kunnen starten met de communicatie van deze pilot had corporatie behoefte aan:

  • Een bondig communicatieplan dat richting geeft aan te de nemen communicatiestappen.
  • Flexibel inzetbare communicatie denkkracht voor het verder ontwikkelen van de uitvoering van deze ambitie. Zodanig, dat de eigen communicatie adviseur deze rol weer kan overnemen zodra ze haar handen vrij heeft.
  • En een krachtige naam en projectstijl: de kapstok in woord en beeld waaraan we alle communicatie-uitingen van dit project kunnen ophangen. Nauw verbonden aan de Wold&Waard huisstijl.